apr 22

GM Johan-Sebastian Christiansen vann Norrköpings påskturnering med fenomenala 7.5 av 8 möjliga. Han började med fem raka för att därefter vinna på w.o. mot FM Kaan Kücüksari. Därefter besegrade han tämligen enkelt den slutliga tvåan GM Jonny Hector med de vita pjäserna och höll sedan komfortabelt remi mot GM Tiger Hillarp-Persson som fick nöja sig med en femteplats efter IM-spelarna Patrik Lyrberg och Pontus Sjödahl. Finalpartiet var inte utan dramatik och hade estetiska ljusglimtar i Hillarp-Perssons favör. Vi tittar lite närmare på det, här nedan.

Resultat

Christiansen,Johan Sebastian (2571) – Hillarp-Persson,Tiger (2563) [A39]
Norrköpings påskturnering (8), 22.04.2019
[Engqvist]
1.Nf3 c5 2.c4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.g3 g6 5.Bg2 Bg7 6.d4 cxd4 7.Nxd4 0-0 8.0-0 Qa5 Tabiyaställningen i det här Engelska systemet är 8…Nxd4 9.Qxd4 d6 10.Qd3 och vit kan åtnjuta en terrängfördel i kombination med en ytterst stark kontroll över rutan d5. Svart är dock inte utan motchanser men det kräver djupa kunskaper om ställningen eftersom det finns en uppsjö av modellpartier på hög nivå som visar hur den här typställningen bör behandlas. 9.Nb3 Syftet är inte bara att undvika ett avbyte utan också att tvinga svarts dam till en förklaring. 9…Qh5 Svart planerar miniplanen …d6 och …Bh3 så vit måste agera. Alternativet var 9…Qb4 för att tvinga vit till en förklaring av den engelska damflygelbonden.

Hur fortsätter vit?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.c5! Standarddraget 10.h3 hade kunnat bemötas med 10…d6 varpå vit kan svara med det skarpa 11.g4. Hillarp-Persson hoppades säkert på detta för att tvinga vit till komplikationer och varianträkning som ju är hans forte. Svart kunde då ha fortsatt med 11…Bxg4 12.hxg4 Nxg4 13.Bf4 Be5 14.Qd2 g5 15.Bxe5 Ncxe5. Christiansen väljer förnuftigt nog en lugnare fortsättning för att rikta in sig mot remi efter de sju raka vinsterna. 10…b6!? Svart vill tills vidare behålla sina två centrumbönder och undviker den förmodligen starkaste fortsättningen 10…d6 11.cxd6 Rd8 11.cxb6 axb6 Svarts upplägg är inte så lätt för vit att bemöta om den grundläggande avsikten för honom är att spela på säkerhet och undvika komplikationer. Det är inte klart om svart ämnar utveckla löparen till b7 eller a6 och det finns också möjligheter att avancera med b-bonden till b5 och b4. 12.e4! Det ligger i vits intresse att byta sin outvecklade dam mot svarts som har slösat två drag på sin starka utpost på h5 där den kontrollerar hela femte raden. 12…Ba6 13.Bf3 13.Qxh5 Nxh5 14.Rd1 var den normala fortsättningen. Springaren på h5 är deplacerad. 13…Qh3 14.Bg2 Det är uppenbart att vit gör en remitrevare och testar huruvida svart är intresserad eller ej. 14…Qg4! 15.h3! 15.Qxg4 Nxg4 skulle resultera i ett avbyte i svarts intresse eftersom kungsflygelspringaren därefter skulle kunna manövrera vidare mot e5 och i förlängningen transformeras till en stark damflygelspringare på c4. 15…Qxd1 16.Rxd1 Vit tackar för gratistempot och på all tid som svart lagt ner på dammanövern från utgångsrutan -a5-h5-h3-g4-d1. Damerna är borta och vit har fått gratisdragen och förstärkningsdragen Tfd1 och h2-h3. Vit står lite bättre eftersom svarts ställning har tappat en väsentlig del av energi efter dambytet. 16…Rfc8

Ska vit utveckla sig eller spela aggressivt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.e5 Normaldraget var 17.Be3 men uppenbarligen hör vitspelaren till den materialistiska kategorin. Detta är mycket farligt mot en spelare av Hillarp-Perssons dynamiska kaliber. 17…Nxe5 18.Bxa8 Rxa8 19.Nd4 Bb7 Svart har full kompensation för kvalitetsoffret med sin extrabonde och kontroll över de vita fälten. 20.f4 Det är inte klart varför vit ska hjälpa svarts damflygelspringare till en ännu bättre ruta. 20…Nc4 21.b3 Nd6 22.Bb2 Nfe4 Svart tar tillfället i akt och tar initiativet vilket tvingar vit att anpassa sig efter svarts spel. 23.Nxe4 Svart tackar sin lyckliga stjärna att den för tillfället överflödiga damflygelspringaren aktiveras. Från och med nu är det bra att hålla extra koll på vad denna springare hädanefter kommer att uträtta för hjältebedrifter. 23…Nxe4 24.Kh2 h5 25.h4 Här gick det säkert mycket tid på Hillarp-Perssons klocka för hur ska den flexibla bondemassan på sjunde raden mobiliseras?

Hur ska svart agera i centrum?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25…e5! Svart väljer den aktivaste fortsättningen och tvingar vit att spela exakt för att inte i en handvändning förlora partiet. 26.Ne2 Bonden på g3 måste garderas för på andra springarflytt slår svart på f4 och har mellandraget …fxg3+ när vit slår på g7. 26…Ba6 27.Re1

Vad är svarts starkaste fortsättning?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27…Nd2? Det rätta var att säkra centrum med 27…d6 innan beslutet huruvida springaren ska till f2 eller c5. Det är d3 som är hjärtat i vits ställning. 28.Ng1 Nf1+ 28…e4 var alternativet med bibehållen jämvikt men det fräcka springardraget är onekligen mer estetiskt tilltalande, framför allt för att kontrasten mellan vits springare och svarts inte kunde vara större. 29.Kh3 29.Rxf1 Bxf1 30.Rxf1 Rxa2 31.Rf2 exf4 ger svart goda remichanser efter det forcerade 32.Bd4 fxg3+ 33.Kxg3 Bxd4 (Ett likvärdigt drag är 33…Ra3 som ger svart tre bönder för pjäs och goda remichanser.) 34.Rxa2 Bxg1 35.Rd2 Bc5 36.Rxd7 Kg7 och så vidare. 29…Nxg3! Bang! 30.Bxe5 Nf5 31.Bxg7 Kxg7 32.Nf3 Bb7 33.Ne5 d5 34.Rec1 Bc8 35.Kh2 Nxh4 Och där rök nästa bonde. 36.a4 Vit kontrar med att mobilisera sin bondemajoritet. 36…Be6 37.b4 d4 38.a5 bxa5 39.bxa5 Rb8 40.Rcb1?! 40.Rab1 Ra8 41.Rc5 var den starkaste fortsättningen men det är förståeligt att vit var nöjd med remi, inte bara på grund av turneringssituationen, utan framför allt för att svart tillåtits att husera ganska rejält i vits ställning och fått psykologiskt övertag. 40…Rc8 41.Rc1 Rb8 42.Rcb1?! 42. Rab1 Rc8 43.Rc1 1/2-1/2

Det är fascinerande vilken hjälte damflygelspringaren var och att den dessutom lyckades undgå att bli tagen, trots den långa vandringen djupt in i fiendeland enligt mönstret b8-c6-e5-c4-d6-e4-d2-f1-g3-f5-h4, är minst sagt häpnadsväckande. Alla de andra pjäserna på hela brädan var mer eller mindre statister jämfört med den sagolika b8-springaren.

 

 

 

Lämna en kommentar