apr 13

I samband med det fina partiet som Carlsen vann mot Karjakin är det många som har associerat slutställningen med det klassiska 16:e VM-partiet Karpov-Kasparov, Moskva 1985. Det sistnämnda partiet måste anses vara ett av världens bästa modellpartier, jämförbart med Bogoljubov-Aljechin, Hastings 1922, eftersom det introducerade många revolutionerande idéer som offrandet av en centrumbonde i Kasparovgambit i Sicilianskt och maximalt avancemang av springarbönderna i syfte att krama ur den maximala energin i svarts ställning för att med god marginal kompensera för det centrala bondeoffret. Vi har här en typisk krock mellan materialism och atombombsdynamik. Andra klassiska idéer som genomfördes var etablerandet av den så kallade Anderssen-springaren, det vill säga att en garderad springare på sjätte raden i princip är en vinnande enskild faktor, eftersom den har ett värde motsvarande minst ett torn. Vi kan också notera det ekonomiska spelet med damen vilket innebär att damen i det längsta står kvar på rutan d8 eftersom så mycket energi redan finns inbäddad i den magiska utgångsrutan med tanke på dess centrala placering. Många nybörjare gör misstaget att flytta damen från denna, i högsta grad, utmärkta ruta till en sämre ruta, istället för att utnyttja dess potential från utgångsrutan. Det mest berömda exemplet är nog miniatyrpartiet 1 d4 Nf6 2 Nd2!? e5!? 3 dxe5 Ng4 4 h3?? Ne3!! och vits dam på d1 är instängd på grund av att svarts dam på d8 sätter matt efter 5 fxe3 Qh4+ 6 g3 Qxg3#. Ett talande exempel som visar värdet av att hålla linjerna och diagonalerna öppna för de båda spelarnas damer. Kontrasten är ju slående.

Genom att grundligt sätta sig in i nedanstående modellparti kan alltså kunskaper inhämtas som speglar en historisk utveckling från mitten av 1800-talet, då schackgeniet Adolf Anderssen (1818-1879) verkade, till supermodernt schack a lá Garry Kasparov.

Noterbart är att Kasparov analyserade de primära öppningsvarianterna i det skakiga och riskabla Aeroflot-flygplanet från Baku till Moskva på ett magnetschackspel. Det var sådana bedrifter som gjordes på den högsta mänskliga nivån innan datorerna i det 21:a århundradet fullständigt ändrade riktningen för hur schacket skulle vidareutvecklas. Det är där vi står nu, i skuggan av AI.

Lämna en kommentar