dec 19

Det ämne som diskuteras mest i schackvärlden just nu är säkerligen AlphaZeros seger över Stockfish. Många i världseliten och andra initierade är i det närmaste chockade över vad AlphaZero kunnat prestera med de förutsättningar som gällt med avsaknad av öppningsbibliotek, slutspelsbas och så vidare. GM Daniel King förklarar att det revolutionära med AlphaZero är att samma algoritmer använts för att lösa komplicerade slutna system av olika slag. Tänk vad den artificiella intelligensen skulle kunna prestera inom ämnesdicipliner som medicin, ekonomi, fysik, astronomi och så vidare. Tanken är hisnande…

Lämna en kommentar