aug 26

Veckans kluring uppkom i en match mellan Frank Marshall och Akiba Rubinstein som ägde rum i Lodz 1908. Rubinstein hade sin gyllene period 1907-1912 och var då i praktiken världstvåa efter Emanuel Lasker. Tyvärr kom aldrig någon VM-match till stånd eftersom Första Världskriget bröt ut. Det var först år 1921 som en VM-match spelades men då mellan Lasker och det cubanska schackgeniet Capablanca.

Utmärkande för Rubinsteins kombinationer var att de var djupa med ett eller flera lugna drag som ingredienser. Det är av denna anledning Rubinsteins kombinationer anses extra svåra att lösa. Sätt dig in i Rubinsteins situation och försök och se så många varianter som möjligt i nedanstående ställning. När du tycker dig ha sett lösningen får du gärna lägga in den som en kommentar.

Marshall,Frank – Rubinstein,Akiba
Lodz match, 1908
[Engqvist]

Svart drar och vinner

Svart drar och vinner

Läs de 2 kommentarerna till “Veckans kluring 48”

 1. Fredrik Lindh säger:

  Svår. Men efter att ha lurat några minuter så kanske Df7, Th3 h5, gxh5 g4, Tg3 Kh8 ger vit olösliga problem längs f-linjen. Svarts drag ställer hela tiden upp endragshot.

 2. Thomas Engqvist säger:

  Tack för ditt tänkvärda förslag. Det går att vinna denna ställning med långsamma metoder enligt den varianten du föreslår. Ett drag som 38.Ng1 istället för 38.Rh3 stoppar dock effektivt ett angrepp på kungsflygeln och svart får avgöra på damflygeln med …a3 i ett lämpligt läge.

  Rubinsteins förslag är betydligt mer spektakulärt för han gjorde nämligen 37…Txf3!! Det bästa hade nu varit att ta tornet på f3 men Marshall spelade 38.Dxc8? och Rubinstein vann efter 38…Qe4 39.Kg1 Ne3 40.Ng3 Txg3+ 41.fxg3 Qb1+ 42.Kf2 Nxg4+ 43.Ke2 Qe4+ och Marshall gav upp på grund av 44.Kg1 Qe1+.

  Ett segare försvar och betydligt intressantare varianter hade det blivit efter 38.Kxf3 Rf8+ 39.Kg2! (39.Kg3? Qe4 40.Rf1 Rf3+ 41.Kh2 Qxg4 42.Ng3 Kf7!! och svart har inget försvar mot 43…Nf4. Notera det lugna kungsdraget) 39…Qe4+ 40.Kg1 Qxg4+ 41.Ng3 Rf3! och enligt Réti är vit utan försvar mot …h5-h4.

  Detta är riktigt men enligt Komodo 11 är denna ställning, hur otroligt det än kan förefalla, remi! Komodos variant går så här: 42.a3!! h5 43. Rxh5 Rxg3+ 44.fxg3 Qxh5 45.Qd7 Qg4 46.Tg2!! och svart kan inte förstärka sin ställning. Detta innebär alltså att Komodo 11 har vederlagt ytterligare en världsberömd kombination med en omänsklig variant. Det är bara att bocka och buga inför datorerna som börjar närma sig den gudalika nivån.

  Detta förtar dock ingalunda Rubinstein storhet att göra kombinationer eftersom knappast någon människa på denna planet skulle se denna variant. Vi vet heller inte hur mycket betänketid herrarna Marshall och Rubinstein hade i detta läge då vi befinner oss i drag 37 som är nära tidskontrollen. Det här är alla gånger ett offer som även de stora kombinatoriska mästarna som Aljechin, Spielmann och Tal skulle utföra och alltså inte minst perfektionisten Rubinstein som precis som Fischer alltid strävade efter att göra det bästa draget och bortse från psykologin.

Lämna en kommentar