apr 29

Rond 7 resulterade i remier på samtliga fem bord. Detta tjänade förstås ledaren Mamedjarov på som därmed bibehåller sin ledning med 5 poäng.

Pavel Eljanov-Wesley So var en dynamisk historia som utmynnade i en fredlig remi. Det känns dock vid en genomspelning av partiet på Chessbomb att båda spelarna var mycket väl förberedda i spelöppningen. Ja, döm själva. Den som hade störst chans att vinna partiet var Eljanov som i drag 32 kunde ha tagit bonden på a6 och låtit tornet står kvar på a1. Det utvecklas ju per automatik när vit brassar på med a-bonden. Det går att lyssna på presskonferensen med GM Ljubomir Ljubojevic vad de inbegripna såg under partiet.

 

Pentala Harikrishna-Radoslaw Wojtaszek har sitt intresse eftersom det efter vits 36:e drag uppkom ett praktiskt slutspel med en springare och två torn vardera. Bondeställningen rubriceras isolanistruktur utan c-bönder och partiet är väl värt att studera i perspektivet hur man håller remi med tre bondeöar mot vits två. Det är alltså Wojtaszek som med fin spelteknik visar hur man uppnår remi. Den traditionella remiplanen är att byta av alla fyra tornen eftersom det är välkänt att springarslutspelet är remi. Wojtaszek lyckades i alla fall få bort två torn från brädan och lite överraskande blev det senare ett kvalitetsoffer som säkrade remin. Wojtaszek presenterar alltså en alternativ men dynamisk metod att hålla remi i detta slutspel med en isolerad bonde. Det ska nämnas att Harikrishna förmodligen kunde ha förstärkt sitt spel genom att ha fokus på att framkalla en ny svaghet på kungsflygeln men istället fokuserade han enbart på svagheterna kring isolanin och på att bryta igenom på damflygeln. Här följer kommentarerna som ventilerades efter partiet.

Sergej Karjakin-Vladimir Kramnik var också en isolani-historia, dock en betydligt mer dynamisk sådan. Till skillnad från det förra partiet var e-bönderna borta. Isolaniställningen uppstod efter 20 drag och då hade svart löparparet, springare och ett torn mot vits torn, springarpar och svartfältslöpare. Detta är inget slutspel, utan ett mittspel utan damer. I drag 30 skedde övergången från mittspel till slutspel då svart bytte av sin svartfältslöpare mot vits blockadspringare på d4. Det blev sedan en mängd bondeavbyten som ledde fram till ett delat resultat. Här nedan följer presskonferensen:

Vad Shakhriyar Mamedjarov skulle uträtta mot ”spindeln” Michael Adams var det nog många som undrade inför den sjunde ronden. Adams fick en isolani på d5 men lyckades effektivt likvidera den med draget 13…d4!. Detta är en känd avvecklingsmetod som upptäcktes av bland andra Akiba Rubinstein och idén är att få aktivitet och en symmetrisk bondeställning. Det hände också här och ingen av spelarna kunde spela på vinst. Det går att lyssna på kontrahenternas kommentarer liksom Ljubojevics i följande klipp:

Teimour Radjabov-Veselin Topalov spelade ett Sicilianskt parti som ledde till skarpt spel. Ingen av spelarna gjorde några feldrag i den komplicerade ställningen som uppstod och remin var ett faktum. Det går att lyssna på spelarnas och Ljubojevics intressanta kommentarer genom att titta på nedanstående klipp.

Den sjunde ronden var remiernas rond och det är noterbart, när man spelar igenom partierna på Chessbomb, att ingen av spelarna gjorde något rött drag (= dåligt drag). Partierna höll genomgående en hög kvalitet och då är också remi det följdriktiga resultatet.

 

 

 

 

Lämna en kommentar