jul 21

Med anledning av att slutspelet torn, löpare mot torn nu även har uppkommit i Mästarelit publiceras ytterligare en artikel på detta slutspelstema. Det är ingen tvekan om att ett stort behov finns i Schack-Sverige av att lära sig den grundläggande tekniken både som angripare och försvarare. Se här vad som hände de före detta SM-gruppskombattanterna IM Jan Johansson,UASS och Jan-Olov Lind, Ervalla i dagens rond.

Johansson, Jan – Lind, Jan-Olov
Mästarelit, Uppsala, 21.07.2016
[Engqvist]

 

Vit vid draget

Vit vid draget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.Ra4 Kf2 75…Kd3 ser naturligare ut då det följer Cochranes princip att man ska gå åt motsatt håll med kungen. Dessutom är det logiskt att hålla sig på de centrala linjerna och den tredje raden med kungen så länge det går. 76.Bd5 Re2 Linds teknik bygger på att direkt använda sig av andradsförsvaret som introducerades av stormästaren W.Schmidt. Det är i våra dagar den populäraste metoden att försvara detta slutspel då man därigenom undviker mycket onödig tortyr. 76…Ke3 77.Ke5 Kd3+ 78.Be4+ Kc3 var annars alternativet med tanken att bara uppsätta ett andraradsförsvar när det är av nöden. 77.Kf4 Rd2

Så här ser andraradsförsvaret ut i sin optimala form.

Så här ser andraradsförsvaret ut i sin optimala form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här är ett slags idealuppställning för andraradsförsvaret då det svarta tornet står två rutor ifrån den egna kungen och i diagonal opposition gentemot den fientliga kungen. En nyckelposition att komma ihåg! 78.Be4 Re2 79.Ra7 Rd2 80.Rh7 Ke2 81.Rh1 Kf2 82.Ra1 Rb2 83.Rd1 Vit förhindrar temporärt vits idealställning. 83…Ke2 84.Rh1 Rd2! Varianten 84…Kf2?? 85.Rh2+ belyser varför det är så viktigt att det svarta tornet står nära den egna kungen. Däremot var alternativet; 84…Kd2 fullt spelbart då det kombinerar andraradsförsvaret med Cochranes berömda flyktmetod. 85.Rh3 Kf2 86.Rg3 Ke2 87.Rh3 Kf2 88.Bd3! Vit gör ett mycket tappert försök att dyrka upp låset. 88…Kg2 89.Rg3+ Kf2! 89…Kh2!? enligt Cochranes recept går också men varför gå in frivilligt till kanten? 90.Rf3+ Kg2 91.Bf1+! Kg1 92.Ke3 Ra2 93.Bd3 Vit har med skickligt spel lyckats sära på svarts pjäser. 93…Kg2 94.Rf7 Ra3 Svart går över till ett annat försvarssystem som påminner om Szens metod och som bygger på att man försöker irritera med tornet bakom den fientliga löparen och kungen. Det här är ett svårare försvar som i förlängningen innebär att man måste ha full koll på vad som pågår. Man måste exempelvis känna till skillnaden på den korta och långa sidan. 95.Rg7+ Kh3 96.Ke4 Rb3 97.Bf1+ Kh4 97…Kh2 98.Rg2+ Kh1 gick också även om svarts kung temporärt står i hörnet då vits pjäser inte har någon total samverkan. 98.Kf4 Rb4+ 99.Kf5 Ra4 100.Bb5 Rb4 101.Bf1 Ra4 Smart och psykologiskt spelat att ta ut en dragupprepning vilket kan tolkas som att vit inte riktigt vet hur han ska förstärka sin ställning. Jan Johansson är inte att leka med och är giftig i alla typer av ställningar. 102.Bg2 Ra5+ 103.Kf4 Kh5?! Här fanns det trixiga 103…Rg5! med återgång till andraradsförsvaret som hade underlättat försvaret högst väsentligt. 104.Be4

Nu börjar det osa hett så hur försvarar sig svart på bästa sätt?

Nu börjar det osa riktigt hett så hur försvarar sig svart på bästa sätt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104…Kh4?? Svarts försvar ställdes på större prov efter svarts 103:e drag och 104…Ra6 var det enda draget som höll remi. Nu vinner vit då svart har gått rätt in i en variant av Philidors kända ställning. Vinstföringen är dock inte helt enkel utan kräver mycket övning och färdighet i studiekammaren när det gäller att sätta sig in i det intrikata samspelet dessa pjäser emellan. Det är framför allt stor skicklighet och kunskap med löparen och tornet som krävs. 105.Rg1 Ra3 106.Rg4+ Kh5

Nu kommer den svåraste frågan: Hur vinner vit?

Nu kommer den svåraste frågan: Hur vinner vit?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.Rg7?? Den intrikata vinsten (som alla bör känna till!) lyder 107.Rg5+! Kh4 (107…Kh6 108.Rg6+ Kh5 109.Rd6 Svarts torn ska alltså inte ges tillgång till den viktiga tredje raden! 109…Ra4 110.Rd1 Kh6 111.Rd7 och svart kan inte parera matten utan att det blir tornförlust.) 108.Rg6! Vinstreceptet är att kontrollera den tredje raden med tornet och sedan manövrera tjusigt med löparen. 108…Ra5 109.Bc6! Det är just det här löpardraget som är kärnan i hela vits vinstföring eftersom det sätter svart i dragtvång genom att ta bort en viktig tornschack på a4. Denna stilfulla manöver upptäcktes av Philidor redan under 1700-talet och borde kännas till på 2000-talet! Det bästa försvaret är 109…Rc5 (109…Kh5 110.Rd6 Kh4 111.Rd1 Ra3 (111…Kh5 112.Be4!) 112.Bd7!

Pedagogiskt analysdiagram!

Pedagogiskt analysdiagram! Observera superlöparen på d7!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolla och assimilera hela löparens verkningskraft på båda sidor av brädan!! Den kontrollerar de vitala fälten a4 och h3. 112…Kh5 113.Rd6 och vit vinner. Elegant!) 110.Bf3 Rc4+ 111.Be4 Rc5 112.Rg4+ Kh5 113.Rg2 Kh6 114.Rg6+ Kh5 115.Rd6 Rc4 116.Rd7. Och här kontrollerar löparen det viktiga fältet c6. Svarts öde är beseglat, vit har ju pjäs mer. 107…Ra6 Spelet är remi ännu en gång och dragen tickar obönhörligt på. 108.Rb7 Rd6 109.Ra7 Rb6 110.Rc7 Rd6 111.Rc1 Kh6 112.Bf5 Kg7 113.Ke5 Ra6 114.Rc7+ Kf8 115.Be6 Ra1 116.Kf6 Rf1+ 117.Bf5

Om svart har tillgång till den långa sidan som i det här fallet sträcker sig från a8-e8 är ställningen remi.

Om svart har tillgång till den långa sidan, som i det här fallet sträcker sig från a8-e8 från svarts perspektiv, är Szens ställning remi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ställning som påminner om Szens ställning har uppkommit och huvudregeln är att ställningen är remi om man har tillgång till den långa sidan. 117…Re1! 118.Rh7 Rg1 119.Rf7+ Ke8 119…Kg8 dög också. 120.Re7+ Kf8 Cochrane hade föredragit 120…Kd8. 121.Rc7 Re1! 122.Rc3 Re2 123.Rf3 Re7 Andraradsförsvaret! 124.Ra3 124.Be6 Rf7+! är en typisk patt som kan uppkomma med det här försvaret. 124…Rf7+ 125.Kg6 Rg7+ 126.Kh6 Re7 127.Bd3 Re1 128.Bf5 1/2-1/2

Det måste sägas att detta exempel var avsevärt mer pedagogiskt än det som uppkom mellan Semcesen-Rydberg i SM-Klassen. Faktum är att det blev en rejäl blandning av alla de tre grundläggande metoderna, Andraradsförsvaret, Cochrane och Szen. Rekommendationen är dock att man inte hastar med andraradsförsvaret. För att vinna dragtid bör man uppskjuta andraradsförsvaret genom att först tillämpa kungscentralisering och tredjeradsförsvar.

IM Jan Johansson I det ovanstående fallet lyckades faktiskt dyrka upp andraradsförsvaret och det får man ge honom en eloge för. Tyvärr behärskades dock inte Philidors grundställning till fullo och ytterligare en halva gick förlorad i detta synnerligen vanligt förekommande slutspel.

IM Jan Johansson lyckades dyrka upp andraradsförsvaret och det får man ge honom en eloge för. Tyvärr behärskades dock inte Philidors grundställning till fullo och ytterligare en halva gick förlorad i detta synnerligen vanligt förekommande slutspel.

 

 

Lämna en kommentar