dec 29

På förstabordet spelades ett teoretiskt intressant parti i den andra ronden mellan GM Ralf Åkesson och GM Jon Ludvig Hammer.

Åkesson,Ralf – Hammer,Jon Ludvig [D02]
Rilton Cup (2), 29.12.2015
[IM Johan Furhoff]

1.Sf3 d5 2.d4 Sc6

Således Tjigorinförsvaret, som jag och Ralf spelat ett antal gånger.

Det mest kritiska, och enligt min mening även starkaste för vit, är den gamla huvudvarianten 3.c4 Lg4 4.cxd5 Lxf3 5.gxf3 Dxd5 6.e3 e5 7.Ld2 Lxc3 8.bxc3, där svarts mest livskraftiga försök för närvarande tycks vara Smyslovs profylaktiska 8…Dd6.

Det som man vanligen får möta som svart är dock dragen 3.Lf4 eller 3.g3, vilka uppfattas fordra mindre omfattande teorikunskaper från vit. Vitspelarna har en envis föreställning om att det ska gå att få en angenäm ställning som vit utan stora komplikationer. Emellertid har dessa ”lugna” fortsättningar med tiden fått en allt större teorimassa, vilket det förevarande partiet är ett åskådningsexempel på.

3.g3 Lg4 4.Lg2

Här finns ett strategiskt intressant alternativ, nämligen 4.h3!? Lxf3 5.exf3. Vit vill fortsätta med f4, och få en ytterst stabil ställning i centrum, vilket bäddar för ett senare långsamt men obönhörligt avancemang. Vit har vunnit alla partier i  min databas utom ett, där 5…h5! 6.h4 e5!? spelades.

4… Dd7!?

Det skarpaste draget, som syftar till lång rockad. Lugnare är 4…e6, som dock inte rubbar motståndarens cirklar i samma utsträckning.

5.c4 dxc4!?

Svart vill helt enkelt lägga beslag på d4-bonden.

Detta är definitivt vassare än 5… e6, varefter vit genast fick en öppningsfördel genom 6.cxd5! exd5 7.Sc3 Sf6 8.Se5 i Stupak-Furhoff, Stockholm 2014.

Istället för partidraget kan man dock överväga den ännu radikalare dragföljden 5… Lxf3 6.Lxf3 dxc4. Efter 7.d5 Se5 kommer man in i partifortsättningen, och efter 7.Sc3 e5 8.dxe5 Dxd1+ 9.Sxd1 Lb4+ följt av Sge7 verkar chanserna väga ganska jämnt.

6.d5

Detta framstår som det logiska sättet att bestraffa svarts uppgivande av centrum, men det visar sig att ägandet och förvaltandet av vits bondecentrum är förenat med kostnader.

Här har Hammer själv som vit spelat en intressant dubbelbondegambit, nämligen 6.Sbd2! 0-0-0 7.0-0 Sxd4 8.Sxd4 Dxd4 9.Da4. Han vann ett övertygande parti mot Antanoeta Stefanova i årets EM i Baku efter 9…e5?!, men även efter det bättre 9…Sf6 10.e3! Dc5 11.b4! cxb3 12.Sxb3 Db6 13.Lb2 Ld7 14.Df4 har vit full kompensation för två bönder genom de hot mot a7 och c7 som är under uppsegling. Detta förklarar mitt intresse för 5…Lxf3 i föregående moment.

6… Lxf3 7. Lxf3 Se5 8. Lg2 e6

Hur fortsätter vit?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. f4?!

Vit vill jaga bort hästen och bygga ett stort centrum. Solidare är 9.Sc3 exd5 10.Dd4, som i Grandelius-Hector, SM Borlänge 2014, men då är ju vits centrum redan till hälften neutraliserat, och chansen till en stor fördel borta.

9… Sg4 10. h3

Hammer var fortfarande i sina förberedelser, medan Ralf hade börjat tänka. 10.e3 S8f6 11.h3 Sh6 12.dxe6 spelades i Timman-Hector, Politiken 2014, vilket liknar partifortsättningen. Att Johnny förlorade det partiet berodde inte på öppningen.

10… Lb4+ 11.Sc3 S4f6 12.dxe6 Dxd1+ 13.Kxd1 0-0-0+ 14.Kc2 fxe6

Svarts merbonde på c4 skulle inte behöva vara så betydelsefull, om vit kunde koordinera sina pjäser. Här har dock vit vissa svårigheter att fullborda sin utveckling på ett ändamålsenligt sätt, vilket gör att jag måste utse svart till vinnare i teoriduellen.

Nu har vit ett lika ansvarsfullt som besvärligt val. I detta fall motsvaras dock inte ansvaret av faktiska förutsättningar att hantera det.

15.e4

Hur fortsätter svart på bästa sätt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15…Td3

Nu kommer svart genast in på d3, vilket får vådliga följder.

Man kan undersöka 15.Le3, men efter 15…Se7 16.Lf2 Sf5 (avser Sd4+) 17.Tad1 Lxc3! 18.bxc3 Sd5 är vit tvingad till 19. Lxd5, varefter han knappast har kompensation för bonden.Istället 15.g4 kan besvaras med 15…Se7, med liknande idéer.

16.Lf1

Vit kompenserar sig på c4 och e6, men när e4 faller tar svart över helt.

16…Txg3 17.Lxc4 Lxc3 18.Lxe6+ Kb8 19.bxc3 Sxe4 20.La3

Desperat, men 20.Lb2 är oaptitligt efter 20…Tg2+ 21.Kb3 Sc5+ 22.Ka3 Sxe6 23.Tae1 Sf6 24.Txe6 Td8. Härefter är Hammer omutlig.

20…Sgf6 21.Thg1 Txc3+ 22.Kb2 g6 23.Tae1 Te8 24.Lf7 Td8 25.Tg2 c5 26.Lb3 Tdd3 27.Tc2 Txh3 28.Txc3 Txc3 29.Lc2 Tc4 0-1

Hammer vann partiet på grund av sina gedigna öppningsförberedelser. Han förtjänar en eloge för, att han även gick till botten med svarts möjligheter i varianten, efter den fina segern mot Stefanova som vit. Det är inte alltid som objektivitet premieras så eftertryckligt.

Favoriten Hammer leder Rilton Cup med 2 poäng av 2 tillsammans med elva spelare. Idag, rond 3, möter Hammer svenskhoppet Erik Blomqvist.

GM Ralf Åkesson kunde inte betvinga förstahandsfavoriten. (Foto: Lars OA Hedlund)

 

Lämna en kommentar