Visa ett nytt problem...

Klarar du denna?


Klicka här för att visa ett nytt problem... Ett stort antal problem har presenterats här genom åren.
Genom att studera dessa kan du öva upp din kombinationsförmåga.
Klicka på bilden till vänster, för att visa ett nytt problem.Schacksnack har glädjen att presentera problem nummer: 571


                                        

Svart – Larsen – hade möjlighet att vinna partiet på olika sätt mot Slipak i Pinamar 2002, men han förbisåg vits möjligheter och fick nöja sig med remi.

Samtliga 1104 partislut som publicerats på Schacksnack finns i högerspalten under ”Klarar du denna?”. De kommer fram slumpvis när du trycker fram ett nytt. Notera att det går att analysera direkt på brädet.