Visa ett nytt problem...

Klarar du denna?


Klicka här för att visa ett nytt problem... Ett stort antal problem har presenterats här genom åren.
Genom att studera dessa kan du öva upp din kombinationsförmåga.
Klicka på bilden till vänster, för att visa ett nytt problem.Schacksnack har glädjen att presentera problem nummer: 481


                                        

Frågan vitspelaren ställde sig kanske kan formuleras på följande sätt: Hur skall jag spela för att underminera svart försvar av kungen? Partiet spelades 2007 i Arvier mellan underbarnet  Caruana och Majer.

Samtliga 1013 partislut som publicerats på Schacksnack finns i högerspalten under ”Klarar du denna?”. De kommer fram slumpvis när du trycker fram ett nytt. Notera att det går att analysera direkt på brädet.