Visa ett nytt problem...

Klarar du denna?


Klicka här för att visa ett nytt problem... Ett stort antal problem har presenterats här genom åren.
Genom att studera dessa kan du öva upp din kombinationsförmåga.
Klicka på bilden till vänster, för att visa ett nytt problem.Schacksnack har glädjen att presentera problem nummer: 94


                                        

Zandor Nilsson är svart i vinstpartiet mot L. Bigot från Frankrike. Det spelades vid första bordet i II Korr-Olympiadens final mellan den 12/4 1952 och 7/3 1953. Zandor skriver om korrschack i TfS 5/1963 sidan 160 som inledning till partiet som ligger till grund för dagens partislut.

Korrschacket ger på ett helt annat sätt än närschacket möjligheter till uttömmande analyser av de taktiska förvecklingarna  i ett schackparti… Korrschackets största egenvärde ligger enligt min mening i de möjligheter det ger att fördjupa sig i ställningen, och de erfarenheter detta fördjupade studium skänker kommer sedan till nytta även för närschacket.

Detta var långt före schackprogrammens intåg på scenen.