Visa ett nytt problem...

Klarar du denna?


Klicka här för att visa ett nytt problem... Ett stort antal problem har presenterats här genom åren.
Genom att studera dessa kan du öva upp din kombinationsförmåga.
Klicka på bilden till vänster, för att visa ett nytt problem.



Schacksnack har glädjen att presentera problem nummer: 642


                                        









Denna gång är det två svenskar som figurerar i partislutet. Partiet spelades under Junior-SM i Växjö 1958 mellan Valund och Rolf Martens. Mästare blev Ove Kinnmark, SS Manhem Göteborg.

Samtliga 1176 partislut som publicerats på Schacksnack finns i högerspalten under ”Klarar du denna?”. De kommer fram slumpvis när du trycker fram ett nytt. Notera att det går att analysera direkt på brädet.