Visa ett nytt problem...

Klarar du denna?


Klicka här för att visa ett nytt problem... Ett stort antal problem har presenterats här genom åren.
Genom att studera dessa kan du öva upp din kombinationsförmåga.
Klicka på bilden till vänster, för att visa ett nytt problem.



Schacksnack har glädjen att presentera problem nummer: 823


                                        









Detta kräver en lite längre analys än i gårdagens partislut. Partiet spelades i Moskva 1976 mellan Kimelfeld och Bukulin.

Schacksnack får varje vecka kommentarer om de rätta dragen till partisluten. Det går av naturliga skäl inte att publicera (gör ett undantag i dag) dem eftersom nöjet då är borta för många av Schacksnacks läsare. Du kan själv kontrollera din lösning i ”facit” och hur dettta går till är utförligt beskrivit under fliken ”Om…” överst på startsidan.

Samtliga 1356 partislut som publicerats på Schacksnack finns i högerspalten under ”Klarar du denna?”. De kommer fram slumpvis när du trycker fram ett nytt.