nov 16

Den mest meriterade schacktränaren för elitspelare – Mark Dvoretskij – (1947-2016) har sedan tidigt 90-tal berikat schackvärlden med ovärderliga schackböcker som alla har det gemensamma syftet att vara självinstruerande manualer för att bli framgångsrik på hög nivå. Böckerna är tänkta som en motvikt till den sterila pragmatismen som rådde bland schackspelare under 70- och 80-talen. Dvoretskijs elever hade stora framgångar, eftersom konceptet som bygger på att göra djupa och omfattande analyser gav medvind i möten mot pragmatiska spelare.

Den första boken var Secrets of Chess Training som utgavs på Batsford 1991. Den boken plus Secrets of Chess Tactics (1993) var också givande för mig när det gällde att höja och precisera varianträkningen till en högre nivå. Jag är ganska säker på att jag inte hade uppnått IM-titeln utan Dvoretskijs banbrytande böcker. Genom att arbeta med dessa böcker mycket noggrant och ambitiöst kunde jag konkurrera med andra titelhållare samtidigt som jag skaffade mig den nödvändiga turneringspraktiken. När jag tittar i min bokhylla konstaterar jag att jag har hela 18 böcker av Dvoretskij varav några är författade tillsammans med Jusupov varav en med Oleg Pervakov.

Nu har det kommit ut ytterligare en bok – Chess Tests – som är den sista av de två opublicerade manuskripten Den första var Chess Lessons – Solving Problems & Avoiding Mistakes (2018). Båda dessa böcker har givits ut av det amerikanska förlaget Russell Enterprises Inc. Jag kommer dock att fokusera på den förstnämnda boken som är rykande färsk då jag erhöll den igår.

Chess Tests har ett genomtänkt förord skrivet av Dvoretskijs samarbetspartner Arthur Jusupov. Först nämner han att det är sorgligt att han måste skriva ett förord eftersom Dvoretskij själv inte hann med det.  Sedan nämner han bland annat att Dvoretskijs metod bygger på att självständigt lösa ställningar av mycket hög kvalité och med varierande teman och huvudtanken är att blottställa schackadeptens svagheter. Jusupov rekommenderar till och med hur man ska ta sig an övningsuppgifterna på bästa sätt men är noga med att poängtera att erfarna schackspelare givetvis själva bestämmer hur träningen bäst läggs upp.

  • Sätt upp varje ställning på en bräda
  • Skriv ner varianterna
  • Analysera noggrant de angivna lösningarna i boken på brädan
  • Om du inte kan lösa en ställning lägger du den åt sidan för att ta upp den vid ett senare tillfälle och
  • Bli inte upprörd om din lösning är sämre än bokens, enbart det faktum att du har försökt att lösa den är ett framsteg

Det märks att Jusupov är omsorgsfull om sina elever och det talar för hans höga kompetens som coach/tränare/lärare/pedagog. Förmodligen är hans världens bästa schacktränare eftersom han har varit både elev och lärare tillsammans med Dvoretskij, som är en ikon inom schackträning.

Ställningarna är alltså av mycket hög kvalité och detta kan jag också bekräfta efter att ha plöjt igenom hans tidigare litteratur från 90-talet. De olika temana är breda och kapitelrubrikerna är fritt översatt följande: Kombinatorisk vision”, Kandidatdrag, Varianträkning, Angrepp och försvar, Positionsspel, Realiserandet av en fördel, Slutspelstest.

Vad som i övrigt är pedagogiskt tilltalande med boken är att endast 53 sidor består av testställningarna och 153 sidor av de utförliga lösningsförslagen. Många böcker gör precis tvärtom och det borgar ju inte för god pedagogik. Om det finns anledning kompletteras lösningarna med datoranalyser vilket exemplifieras av nedanstående ställning som är den första i boken. Underrubriken till den övergripande rubriken ”Träna kombinatorisk vision” är ”Fantasi” vilket följs åt av ”Smakfull taktik”

Sherzer – Lanna
Somerset, 1991
[Dvoretskij]

Vit drar

1.Bg5!! Qxg5 2.Bxe6+! Bxe6 3.Rf8+! Certainly not 3.Nxe6? Qxd2 3…Rxf8 4.Rxf8+ Kxf8 5.Nxe6+ The next move will be 6. Nxg5. 1-0

It is interesting to note that the computer does not consider the combination carried out during the game to be the strongest continuation and recommends instead either 1.Nf3! Nxf3 2.Rxf3 planning 3. Qc3(d4) and 4. Bg5, or 1…Nf7 2.Nh2 followed by 3.Ng4. But no one has ever suggested such a solution so far, and this is quite understandable, it seems impossible to reject such a spectacular cascade of sacrifices.

Jag undersökte själv med Komodo 11 och lät den tänka 16 heldrag framåt, alltså 32 halvdrag, och den värderade 1.Nf3 till 5.21, att jämföras med det vackra textdraget som bara fick 3.03. Ett intressant tillägg är att textdraget inte ens värderades som ett av de fyra bästa dragen. Komodo föreslog som andrahandsalternativ 1.Kg1 och därefter 1.a3 och 1.Kg1. Datorn är minsann inte någon att hålla i handen om man vill spela effektivt offerschack.

Någon läsare kanske undrar vad som är fantasi med denna kombination. Först gäller det att förstå att nyckelfälten är tre, det vill säga, f8, e6 och g5 och sedan gäller det att spela dragen i rätt ordning. Mer än så är det inte, men om du köper boken, bläddrar i den, och slutligen studerar den, kommer du garanterat att utveckla, inte bara din fantasi, utan även andra aspekter av din schackliga förmåga.

Thomas Engqvist

 

 

 

Lämna en kommentar