apr 20

Fem ronder har spelats i Norrköpings påskturnering och det är två spelare som har maximalt antal poäng. Dessa är GM Johan-Sebastian Christiansen och sensationen FM Kaan Kücüksari. Den sistnämnde har nämligen besegrat inga mindre än GM Tiger Hillarp-Persson och IM Jonas Barkhagen. Jag dristar mig till att säga att det här är turneringsvinnaren på måndag. Om vi bortser från ett mindre debacle manövrerade han väldigt genomtänkt mot Barkhagen i nedanstående parti som spelades i dagens rond 5.

Kücüksari,Kaan (2301) – Barkhagen,Jonas (2424) [E08]
Norrköpings påskturnering (5), 20.04.2019
[Engqvist]
1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c4 c6 4.Qc2 Vit spelar Anti-Slaviskt som är ett relativt populärt system. Vit förhindrar helt enkelt svart att utveckla löparen till f5. 4…e6 Svart gör en övergång till Halvslaviskt. Om svart ska försöka vara trogen grundíden med Slaviskt är 4…g6 givet för att planera en utveckling av båda löparna. En annan bra fortsättning är 4…dxc4 vilket kan leda till Antagen Damgambit efter 5.Qxc4. Det mest spännande alternativet är dock 5.e4. Det är helt och hållet en smaksak vilket av de tre huvudsystemen svart väljer för att bemöta det lite kluriga textdraget. 5.g3 5.e3 Nbd7 6.Nc3 Bd6 och så vidare leder till huvudställningen i Halvslaviskt. Nu blir det snarare Katalanskt. 5…Be7 6.Bg2 0-0 7.0-0 b6 8.Rd1 Nbd7 9.Nbd2 Bb7 10.e4 Rc8 Det är helt riktigt att bibehålla spänningen i centrum i denna typställning. En positionell inexakthet vore 10…dxe4?! 11.Nxe4 varefter vit kan åtnjuta ett bekvämt spel med sin terrängfördel. 11.b3 11.e5 Ne8 12.cxd5 var det kritiska med det lite bättre spelet. Svart måste fatta det viktiga beslutet huruvida d5-bonden ska slås med c-bonden eller e-bonden. 11…c5 12.exd5 exd5

Hur fortsätter vit?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Qf5! Normaldraget var 13.Bb2 följt av utveckling av tornen till e1 och d1. Kücüksaris drag är dock mycket intressant. Vid en första anblick verkar det som att vit bryter mot kardinalregeln att inte gå ut med damen för tidigt, i alla fall inte före avslutad utveckling, men här verkar det som han redan förutsett att det är springaren som ska stå på f5 och inte damen. Lägg också märke till den outvecklade löparen på c1 som senare utvecklas till g5. Smart spelat av Kücüksari som med det här draget faktiskt lägger grunden för vinsten. 13…dxc4 14.Nxc4 b5 15.Ne3 Be4 Vilken fin station för löparen! Det är bara att njuta av den fina utsikten.

Vart flyttar vit damen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Qh3! Det är på den här decentraliserade rutan damen ska stå för att kontrollera rutan f5. 16.Qf4 hade varit tveksamt och förstört vits partianläggning eftersom löparen på c1 blir svårare att utveckla när springaren står på f5. 16…c4 17.bxc4 bxc4

Vad är vits starkaste fortsättning?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Ne5! Vit drar maximal nytta av springaren på e3 som garderar tornet på d1 och därmed omöjliggör ett byte på e5. 18…Nb6 Båda svarts springare står mycket bra och har flera funktioner. Den starka kontrollen av d5-rutan ger stabilitet i svarts ställning.

Och vad är vits starkaste fortsättning i detta läge?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.d5?? Det här måste ha varit ett chockdrag för Barkhagen eftersom det gör vits ställning ytterst labil. Springaren på e5 tappar sin stödjepunkt och d5-bonden blir en svaghet. Svart är för starkt centraliserad i centrum och ligger för mycket före i utvecklingen för att vit ska kunna använda d5-bonden som ett lockbete. Vits temporära utpost på c6 är irrelevant om svart bara flyttar undan sin dam och löpare. Frågan är vilket drag som ska göras först? 19.Nf5 var draget som var i linje med vits partianläggning och säkert det som Barkhagen hade räknat med. Han hade förmodligen svarat med 19…Bxf5 20.Qxf5 Nfd5 och suttit nöjd med sin centraliserade springare och framskjutna fribonde och med största sannolikhet säkrat minst en halva. 19…Bc5?! Enklast var först 19…Qc7 för att komma ur röntgenhotet från tornet men i detta parti kommer damen aldrig att flytta. Efter 20.Nc6 Bc5 faller vits ställning ihop och vits dam har endast den banala funktionen att gardera löparen. 21.Bb2 Bxg2 22.Qxg2 Nfxd5 23.Nxd5 Qxc6 leder till en teknisk vinstställning, eftersom svarts extra fribonde avgör. 20.d6! c3! 20…Bxd6!? 21.Ba3 ger svart chansen att göra ett positionellt damoffer med 21…Bxe5! 22.Rxd8 Rfxd8 med tillräcklig kompensation. En sådan variant är logisk just för att svart inte har slösat några drag med Dd8. Det fanns dock ett riktigt superdrag, nämligen 20…Qe8!! med tanken att besvara 21.N3xc4 med 21…Qa4. Denna fortsättning hade kunnat utkristallisera sig: 22.Be3 Bxg2 23.Qxg2 Nxc4 24.Nxc4 Qxc4 25.d7 Nxd7 26.Rxd7 Bxe3 27.fxe3 Rfd8 och svart har vissa praktiska vinstchanser med tanke på den bättre bondeställningen och kungsställningen. 21.Nf5 Bc2?? Det här endragshotet går inte att förstå eftersom vit nu fritt anfall med hela fyra pjäser mot svarts kung. Bättre var 21…c2 men allra bäst var utvecklings- och evakueringsdraget 21…Re8 som tvingar vit att ta ställning till den labila springaren på e5. Efter 22.Bf4 c2 är spelet i dynamisk jämvikt. 22.Ne7+ Kh8

Hur lägger vit in dödsstöten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Bg5! Här kommer då löparen med förödande effekt. Väntestrategin med damflygellöparen påminner mycket om Rétis partier och så förstås det världsberömda partiet mellan Marshall-Lasker, New York 1907. 23…Bxd1? Påskyndar slutet ganska rejält. 23…Nbd7 24.Nxd7 Nxd7 25.Re1 var bättre även om vit står på vinst, men fördelen med att göra de bästa försvarsdragen är att man tvingar motståndaren att vinna vinstställningen och det är ju välkänt att det svåraste är att vinna en vinstställning. 24.Bxf6 Bc2 Vit hotade den olycksaliga svarta vitfältslöparen men det hotade också något ännu värre, nämligen 25.Qh6! 1-0

Jag tror inte ens Kucuksari drömde om att damen skulle avgöra partiet på en svart ruta enligt mönstret d1-c2-f5-h3-h6. Det är bara att applådera, men som Bronstein sade är det helt normalt att man avgör på en svart ruta om man har dominerat på de vita. Om jag var mest imponerad av vits väntetaktik med damflygellöparen var svarts spel med damflygellöparen långt ifrån ”impressive”. Löparen stod ju otroligt bra i centrum på e4 men sedan spårade den ur fullkomligt. Det är också intressant att notera att svart inte flyttade sin dam en enda gång och därmed missade det svårfunna superdraget ett steg i sidled till den heliga kungens utgångsruta. Ett sådant här superdrag fick förresten Kasparov in mot Karpov i det elfte matchpartiet i VM i Moskva 1984 och den verkan det draget hade i det partiet glömmer man inte i första taget, även om Kasparov till slut förlorade partiet.

 

 

Lämna en kommentar