Jul 22

I den första ronden var det som brukligt är David mot Goliath, modell större, vid alla bord. Detta innebar att det skiljde ca 500 poäng. Den normala ratingdifferensen mellan David och Goliath brukar ligga på ca 200 poäng så här har vi ett betydligt större glapp. När det är så stor ratingskillnad är det väldigt sällan David fäller Goliath och på sin höjd kan det bli ett par remier. Om vi koncentrerar oss på de 50 översta borden som presenterades i livesändningen erhöll David två remier vilket gav resultatet 49-1 till Goliath. Enligt detta statistiska underlag har David 2 procents chans att vinna ett parti. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer i detta viktiga tema kan studera böckerna David vs Goliath Chess – How to beat a stronger player av Andres Soltis respektive David vs Goliath av Peter Zhdanov. Enligt min uppfattning är den förstnämnda den mest rekommendabla för den som inte ids skaffa sig båda.

Den som vann kvickast var IM Irine Kharisma Sukandar (2409) som med de svarta pjäserna mattsatte Jon Arne Stokhaug (1847) redan efter 18 drag. Så här gick det till:

Stokhaug,Jon Arne (1847) – Sukandar,Irine Kharisma (2409) [D46]
Xtracon Chess Open (1), 23.07.2017
[Engqvist]

1.Nf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c6 4.Nc3 Nf6 5.e3 Nbd7 6.Bd3 Bd6 Här var det lite överraskande att svart inte spelade det skarpare Meransystemet som uppkommer efter 6…dxc4 7.Bxc4 b5. Detta kan ha berott på att svarts öppningsval är designat efter möten mot hårdare motstånd.  7.0-0 0-0

Hur löser vit problemet med damlöparen?

Hur löser vit problemet med damlöparen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.cxd5?! Det här är ett steg i fel riktning. Även om man inte kan teorin bör man spela 8.e4 eller 8.b3 för att lösa problemet med damlöparen. Med textdraget hjälper vit svart att lösa problemet med sin damlöpare och ger svart i onödan ett psykologiskt övertag. 8…exd5 9.Qc2 Re8 10.Rb1?! Planen med minoritetsangreppet är inte lika effektiv med löparen instängd bakom bondekedjan. 10.Re1 med den framtida planen att bryta med e3-e4 ser mer lovande ut även om det innebär att vit får en isolani. Vits huvuduppdrag är att försöka få ut sin löpare. När David möter Goliath är en ledande princip att spela aktivt. Det gör inte vit och blir ett lätt offer för svart som spelar aktivare. 10…a5?! Svart gör sig skyldig till ett egentligen onödigt bondedrag. Enklare var att förhindra b2-b4 med 10…Qe7 och samtidigt förbereda att ta initiativet med …Ne4. Den som hinner först till centrumrutan e4 eller e5 med sin kungsspringare brukar i regel vara den som först tar kommandot. Var det inte Euwe som skrev detta i sina läroböcker? 11.Bd2?! Det är inte klart vad löparen har för funktion på d2 så fortfarande borde vit dra nytta av att framstöten e3-e4 kan genomföras efter 11.Re1 11…Nf8?! Det var inte av nöden att övergardera h7-bonden. Här var det läge igen för normaldraget 11…Qe7 och därefter 12…Ne4 med det lite bättre spelet för svart. Idén är att 12.Nh4 bevaras med 12…g6 för att ta udden ur vits springare och inte minst batteriet på c2 och d3. 12.h3?! En onödig försvagning av kungsflygeln med syftet att försvåra damflygellöparens utveckling. Vit borde istället ha övergett planen med minoritetsangrepp och spelat 12.Rbe1. Vit hade inte behövt frukta 12…Bg4 eftersom …Bxf3 skulle ge vit en halvöppen g-linje mot svarts kung (aktivitet!) och här skulle 13.Kh1 vara ett lämpligt drag för att försöka få svart att visa sina kort.

Vad är svarts starkaste uppställning?

Vad är svarts starkaste uppställning?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12…Bd7?! Svart härmar vits löparparsuppställning med syftet att spela på den primitiva planen …Qc8 följt av löparoffer på h3. Starkare var den tidigare nämnda centraliseringsplanen med 12…Qe7 följt av …Ne4 då damlöparen, som för övrigt Réti visade i många av sina partier, jobbar lika effektivt från den bakre raden på c8. Agendan med löparoffret kommer alltså att finns kvar men i ett starkare utförande vartefter svart successivt bygger upp sin centrala position. 13.a3?! Ett effektivare försvar mot svarts planerade …Qc8 hade varit det klassiska receptet med en motstöt i centrum efter 13.Rfe1 Qc8 med 14.e4 13…Qc8 14.Rfe1?. Det är försent med planen e3-e4. Vit var tvungen att genast spela 14.e4, t.ex. 14…dxe4 15.Nxe4 Nxe4 16.Bxe4 Rxe4 17.Qxe4 Bf5 18.Qe1! Bxb1 19.Qxb1 med en marginell fördel till svart som har lyckats byta lite trä och är i besittning av den bättre bondestrukturen i ett framtida slutspel.

Svart vid draget erhåller en stor fördel. Hur?

Svart vid draget erhåller en stor fördel. Hur?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14…Bxh3! 15.gxh3?? Detta påskyndar förlusten. Det gick att försvara sig med 15.Nh2 Vit har ju ”bara” förlorat en kantbonde, brädans billigaste material. 15…Qxh3 Vit kan inte behålla springaren och samtidigt undvika matt för då händer det här: 16.Qd1 16.Ng5 Qg4+ 17.Kf1 Qxg5 18.e4 Qh5 19.e5 Ng4 hjälpte inte heller. 16…Ng4 Tre pjäser brukar bli matt och så också här. 17.Bf1 Vit bjuder på en självmatt i två istället för att förlänga pinan med nio med 17.Qe2 17…Bh2+ Vit måste nu välja om han ska bli matt på en ljus eller mörk ruta. 18.Kh1 18.Nxh2 Qxh2# 18…Nxf2# Inte på långa vägar ett perfekt parti men ett typiskt parti mellan David och Goliath när den förstnämnde går Goliath rakt i händerna på alla sätt och vis.

Läs de 2 kommentarerna till “Xtracon Chess Open 2017 – rond 1”

  1. Erik säger:

    Hej!
    Tack att du förklarar partiet så pedagogiskt till en bredare schackpublik!

  2. Thomas Engqvist säger:

    Tack för ditt inlägg och att du uppskattar förklaringarna!

Lämna en kommentar